Huishoudelijk Reglement

Reglement vereniging Voedsel Veur Mekaar

Elke vereniging heeft een huishoudelijk reglement, wij dus ook. Hierin staat, in belang van alle leden, de organisatie en de besluitvorming beschreven.
Zie hieronder voor ons reglement. Bij inschrijving in de vereniging ga je akkoord met ons reglement.