Ons doel

Community-moestuin

Voedsel Veur Mekaar is een burgerinitiatief van en voor streekgenoten! We hebben onze krachten gebundeld en verbouwen inmiddels voedsel veur mekaar in Bentelo. Alle leden zijn samen eigenaar van de moestuin en bepalen hoe en wat we telen.

We runnen deze vereniging vanuit 6 verschillende kernwaarden, die samen 1 doel vormen, namelijk een community-moestuin, die groeit en bloeit met respect voor de natuur, waar je je meer verbonden voelt, waar je dezelfde interesse(s) met elkaar deelt en samen vertrouwen opbouwt in een gezondere toekomst!

Lokaal & verbindend

 • Voedsel telen voor leden uit de buurt
 • Ondersteunen van lokale boeren
 • Meedoen aan lokale initiatieven om bewustwording voor gezonde voeding te stimuleren
 • Vereniging is voor iedereen toegankelijk
 • Het gevoel van samenzijn, door niet alleen voedsel te verbouwen, maar juist ook de sociale verbinding onderling
 • Samen activiteiten organiseren, zoals de officiele certificatenuitreiking, de zomerbbq, workshop wecken & fermenteren, …

Gezond & regeneratief

 • Op een biologische manier voedsel telen
 • Bewust bezig zijn met voeding
 • Met juiste aandacht voor een optimale voedingsbodem verbouwen we voedsel met de hoogste voedingswaarde
 • Herstel van de biodiversiteit van de bodem
 • Maximale bodembedekking
 • Minimale grondbewerking en bodemverstoring door no-dig teeltwijze (=niet ploegen)
 • Wisselteelt en combinatieteelt door afwisseling van gewassen in moestuinbedden
 • Betere waterhuishouding

Educatief & transparant

 • Van jong tot oud samen leren
 • Gezamenlijk oogsten
 • Kennis uitwisselen en recepten delen
 • Neem deel aan een werkgroep om je eigen interesse(s) en expertise in te zetten
 • Iedereen in de vereniging is gelijk en wordt gewaardeerd voor zijn/haar inzet
 • Iedereen is eigenaar van de moestuin
 • Geven graag een kijkje achter de schermen
 • Staan open voor ingebrachte verbeteringen, want samen weten we veel